ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 เม.ย. 2557
เวลา 23:06 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
401 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์... 10 เม.ย. 2557
402 ปกติ รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 10 เม.ย. 2557
403 ปกติ การส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 25... 10 เม.ย. 2557
404 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 2557
405 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 2557
406 ปกติ การตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)อิเล็ก... 10 เม.ย. 2557
407 ปกติ รายงานค่าสาธารณูปโภค 10 เม.ย. 2557
408 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 10 เม.ย. 2557
409 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์... 10 เม.ย. 2557
410 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์... 10 เม.ย. 2557
411 ปกติ กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 10 เม.ย. 2557
412 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาคร... 10 เม.ย. 2557
413 ด่วนที่สุด การตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียบประวัติ (ก.พ.7) อิเล็... 10 เม.ย. 2557
414 ปกติ การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประ... 10 เม.ย. 2557
415 ด่วน การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส... 10 เม.ย. 2557
416 ปกติ รายงานเงินคงเหลือ 10 เม.ย. 2557
417 ปกติ กำชับการอยู่เวรยามช่วงปิดภาคเรียน 10 เม.ย. 2557
418 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ... 10 เม.ย. 2557
419 ปกติ การประเมิน ด้านที่ 1-2 ข้าราชการครูฯ ให้เลื่อนเป็น... 10 เม.ย. 2557
420 ปกติ การประเมิน ด้านที่ 1-2 ข้าราชการครูฯ ให้เลื่อนเป็น... 10 เม.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 14356 (718 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี