ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 20 เม.ย. 2557
เวลา 10:16 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
401 ปกติ ส่งข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการครูแล... 4 เม.ย. 2557
402 ปกติ รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนบ้านลานตาเม... 4 เม.ย. 2557
403 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 4 เม.ย. 2557
404 ปกติ รายงานการอนุมัติไปราชการ 4 เม.ย. 2557
405 ปกติ รายงานเงินคงเหลือ(มี.ค.57) 4 เม.ย. 2557
406 ด่วน ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 4 เม.ย. 2557
407 ด่วน ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 4 เม.ย. 2557
408 ปกติ การอนุมัติไปราชการ 4 เม.ย. 2557
409 ปกติ เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถาน... 4 เม.ย. 2557
410 ด่วน ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 4 เม.ย. 2557
411 ด่วนมาก ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 4 เม.ย. 2557
412 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนมีนาคม 255ึ7 4 เม.ย. 2557
413 ปกติ ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน 4 เม.ย. 2557
414 ปกติ ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน 4 เม.ย. 2557
415 ปกติ ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน 4 เม.ย. 2557
416 ปกติ ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน 4 เม.ย. 2557
417 ปกติ รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 4 เม.ย. 2557
418 ปกติ ขอนำส่งแบรายงานการขอซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 3 เม.ย. 2557
419 ปกติ รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 3 เม.ย. 2557
420 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 3 เม.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 14272 (714 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี