ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 20 เม.ย. 2557
เวลา 17:53 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารเดือน พ.ค. 2556
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
661 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 21 พ.ค. 2556
662 ด่วน แจ้งอุนัมติประจำงวด ปีงบประมาณ 2556 21 พ.ค. 2556
663 ปกติ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(ข้อมูลน... 21 พ.ค. 2556
664 ปกติ แก้ไขรายชื่อผู้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารส... 21 พ.ค. 2556
665 ปกติ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลนั... 20 พ.ค. 2556
666 ด่วน การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน (วันที่... 20 พ.ค. 2556
667 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 20 พ.ค. 2556
668 ปกติ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนฯ 20 พ.ค. 2556
669 ปกติ รายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 20 พ.ค. 2556
670 ปกติ รายงานอนุมัติไปราชการ 20 พ.ค. 2556
671 ปกติ รายงานการทำลายข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร... 20 พ.ค. 2556
672 ปกติ รายงานอนุมัติไปราชการ 20 พ.ค. 2556
673 ปกติ แกไขข้อมูลนักเรียน ณ วัดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 25... 20 พ.ค. 2556
674 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน (วันที่... 20 พ.ค. 2556
675 ปกติ รายงานค่าสาธารณูปโภค 20 พ.ค. 2556
676 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน (วันที่... 20 พ.ค. 2556
677 ปกติ รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 20 พ.ค. 2556
678 ปกติ แก้ไขข้อมูล ณ วัดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 20 พ.ค. 2556
679 ปกติ แก้ไขข้อมูล นักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ... 20 พ.ค. 2556
680 ปกติ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 20 พ.ค.56 20 พ.ค. 2556
หน้าก่อน | .. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 1107 (56 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี